01: brownfields

6.3.2019

hosté: 
Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.
Ing. arch. Miroslav Pazdera, Mg.A

První díl: brownfieldy. Staré průmyslové areály, opuštěná sila, vojenské areály, skladovací haly. Kolik jich v Olomouci máme? A jaký potenciál mají taková místa?

Jaké plochy ve městě jsou využívané a jaké ne?
Jak může vedení města rozvoj těchto míst ovlivňovat, jaké známe příklady odjinud a jak to může fungovat v Olomouci?

Večer moderuje architekt David Mareš, cyklus je součástí projektů Re-vize města a Divadlo architektury.

prezentace k dispozici zde


02: bydlení


10.4.2019

hosté:
MgA. Marek Kopeć
Ing. Nisan Jazairi


Druhý díl: bydlení. Jaké jsou možnosti města podporovat dostupné bydlení? Co je vůbec “dostupné” a jaký je dnes “standard” ? Mají v Česku vznikat nová družstva a baugruppe?

Na tato témata nejen o architektuře a městském plánování, ale především o lidech a našem prostředí se nám představí opět dva hosté: Mg.A. Marek Kopeć - architekt, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží na IPR (Institut plánování a rozvoje Prahy) a iniciátor a kurátor výstavy Baugruppe ist super! a Nisan Jazairi - zakladatel a koordinátor projektu Finančně dostupné bydlení.
Večer moderuje architekt David Mareš, cyklus je součástí projektů Re-vize města a Divadlo architektury
03: veřejný prostor


6.3.2019

hosté:
Ing. Radmila Fingerová 
Ing. Jiří Vítek


Třetí díl: veřejný prostor a modrozelená infrastruktura. Co tato slova znamenají a jak se tyto fenomény ve městě projevují? Jak má správně fungovat zeleň umístěná ve městě? Jak je možné lépe začlenit do města cyklostezky, náplavky a parky?

Večer moderuje architekt David Mareš, cyklus je součástí projektů Re-vize města a Divadlo architektury.

Produkce:  David Mareš, Radka Smičková, Vojtěch Rudorfer (Re-Vize Olomouc) + Martina Mertová (spolek Za Krásnou Olomouc) + Alexandr Jeništa, Kamil Zajíček (Muzeum Umění Olomouc)