02: bydlení


10.4.2019

hosté:
MgA. Marek Kopeć
Ing. Nisan Jazairi


Druhý díl: bydlení. Jaké jsou možnosti města podporovat dostupné bydlení? Co je vůbec “dostupné” a jaký je dnes “standard” ? Mají v Česku vznikat nová družstva a baugruppe?

Na tato témata nejen o architektuře a městském plánování, ale především o lidech a našem prostředí se nám představí opět dva hosté: Mg.A. Marek Kopeć - architekt, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží na IPR (Institut plánování a rozvoje Prahy) a iniciátor a kurátor výstavy Baugruppe ist super! a Nisan Jazairi - zakladatel a koordinátor projektu Finančně dostupné bydlení.
Večer moderuje architekt David Mareš, cyklus je součástí projektů Re-vize města a Divadlo architektury