01: brownfields

6.3.2019

hosté: 
Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.
Ing. arch. Miroslav Pazdera, Mg.A

První díl: brownfieldy. Staré průmyslové areály, opuštěná sila, vojenské areály, skladovací haly. Kolik jich v Olomouci máme? A jaký potenciál mají taková místa?

Jaké plochy ve městě jsou využívané a jaké ne?
Jak může vedení města rozvoj těchto míst ovlivňovat, jaké známe příklady odjinud a jak to může fungovat v Olomouci?

Večer moderuje architekt David Mareš, cyklus je součástí projektů Re-vize města a Divadlo architektury.

prezentace k dispozici zde